วิดีโอการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน”


 

>> ..... กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี ขอประชาสัมพันธ์ .....
วิดีโอโครงการอบรม 

“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน”
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565

 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รพ.ราชวิถี คือ
ผศ. ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ
ประธาน EC คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เเละประธาน EC CREC ชุดกุมารเวชศาสตร์


Topics 
- ผลกระทบของ PDPA ต่อการวิจัยในคน
- แนวทางในการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในการวิจัย

Link Google drive วิดีโอการการอบรม : https://drive.google.com/drive/folders/1jmduYiu3Nuhc-d3rgLcPnK8V-UE6vEly?usp=sharing