กำหนดส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ รอบที่ 3/2565 (ด้านวิจัย/ประเมินเทคโนโลยีทางการเเพทย์)


>>  Research News
       ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การส่งโครงการวิจัย เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนงานวิชาการกรมการแพทย์ รอบที่ 3/2565 (ด้านวิจัย/ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)

    ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการเเพทย์ รอบที่ 3/2565 ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัย ให้คะเเนนฯ เเละบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการหน้าเว็ปไซต์สถาบันวิจัยเเละประเมินเทคโนโลยีทางการเเพทย์ 

**ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โทร. 60115