สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16


สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16  "ประชากรเเละสังคม 2565"

ภายใต้หัวข้อเรื่อง " โควิด 19 : การฟื้นตัวเเละโอกาส ของประชากรเเละสังคม

(Covid -19 : Resilience & Opportunity of Population and Society)"

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรเเละสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

** สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ ได้ทางลิงค์ เเละ QR Code ท้ายเอกสารเเนบ