ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักงานวิจัยเเห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2565

- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565

ในรูปเเบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

โทร : 025612445 ต่อ 621