นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


 

โรงพยาบาลราชวิถี ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลราชวิถี
โดยการสแกน QR Code หรือ คลิก

https://www.rajavithi.go.th/rj/wp-content/uploads/2022/05/PrivacyPolicy.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

☎️ หากมีข้อสงสัย หรือ พบปัญหาด้านข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อได้ที่
: งานเวชสารสนเทศ กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ โทร. 02 206 2900 ต่อ 10814 , 10815