หนังสือ "ประเด็นหัวข้อโจทย์วิจัยเเละนวัตกรรม ด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ พ.ศ.2566-2570"


กรมควบคุมโรค ขอเผยเเพร่หนังสือ "ประเด็นหัวข้อโจทย์วิจัยเละนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ พ.ศ. 2566-2570" 

ให้นักวิจัยเเละเครือข่ายวิจัยในทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นกรอบ/ขอบเขตสำหรับดำเนินการวิจัยตามประเด็น

หัวข้อโจทย์วิจัยนวัตกรรมที่สามารถนำผลไปใช้ในการเเก้ไขปัญหาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเเละภัยสุขภาพ

โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปเเบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็ปไซต์กองนวัตกรรมเเละวิจัย กรมควบคุมโรค หรือสเเกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้