ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 เเละโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข