ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.


 

 

 

            ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting โดย ผศ. นพ. ดร. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ  ประธาน EC คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เเละประธาน EC CREC ชุดกุมารเวชศาสตร์
                     

             พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

              Topics
                   - ผลกระทบของ PDPA ต่อการวิจัยในคน
                   - แนวทางในการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในการวิจัย

             เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ QR Code หรือ  Link https://docs.google.com/forms/d/18k7dwwZZ3n2XwaITbdwCjExcFZrB1hMkWcgqlGDTEqc/edit
             หรือ QR Code ในหนังสือเวียนที่ธุรการกลุ่มงานของท่าน
             หรือสมัครโดยตรงได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 60131