ภาพบรรยากาศโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เเละใบประกาศนียบัตร


Download ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม ได้ที่นี่ 

  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล เเละลำดับที่ของท่าน เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรโครงการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)  : https://drive.google.com/drive/folders/16V2pLqkX9EtIIauLmjBE-jr-945Uc5pN