ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Scientific Paper Writing and Effective Presentation)


         ด้วยงานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี มีกำหนดจัดโครงการอบรม การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Scientific Paper Writing and Effective Presentation) ในวันที่ 7-8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น

         ขอแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม, link เข้าร่วมการอบรม และ link สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

         ทั้งนี้ งานวิจัยทางการแพทย์ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายไว้ให้ผู้เข้าอบรมด้วย จึงขอเชิญผู้สมัครเข้าการอบรมมา ติดต่อรับแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม ในวันที่ 5 เมษายน 2565 นี้          ได้จนถึงเวลา 16.30 น. ที่ งานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
Link เอกสารประกอบการอบรม: https://shorturl.at/hqtGN

Join Zoom Meeting Link เข้าร่วมการอบรม
https://zoom.us/j/94810284421?pwd=eFdWOHE4b3ZnRmh0SlNIWUNQNnpiZz09
https://qr.page/g/40AoBfGuObe
Meeting ID: 94810284421
Passcode: 21111709

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม
https://drive.google.com/drive/folders/1jwmxEt4vj4TpMRNb5IbbG6V6VzOF_ncB