ขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเเละแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32


โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ค. 2564 ในหัวข้อ “7 ทศวรรษโรงพยาบาลราชวิถี 70 ปี สู่วิถีใหม่ ” ในวันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 10.00 - 16.00 น.

งานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในรูปแบบ Oral Presentation เป็นการนำเสนอในห้องประชุม (จำกัดจำนวนคน ) หรือ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมก่อนไปนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป

>> ในการนี้ จึงขอเชิญชวนแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการดังกล่าว

     ✨ สามารถส่งผลงานวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

** รายละเอียดเพิ่มเติมและ Submit ผลงานผ่าน คลิก: http://www.rajavithi.go.th/rj/meeting64/