ภาพบรรยากาศโครงการอบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) เเละใบประกาศนียบัตรDownload ใบประกาศนียบัตรโครงการอบรม ได้ที่นี่ 

  กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล เเละลำดับที่ของท่าน เพื่อดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร GCP  : https://drive.google.com/drive/folders/1b9XUEbdt8FUQckdRfhv-hJln0n_KjwlB?usp=sharing